KPFI projekts- dzīvojam zaļāk!

2014-06-06
Rūķīšos esam sākuši dzīvot “zaļāk”! Mums katru dienu spīd saule - kāpēc gan to neizmantot! Piedaloties KPFI projektā, esam uzstādījuši saules bateriju sistēmu, tādējādi ietaupot gan līdzekļus par elektroenerģiju, gan samazinot CO2 izmešus atmosfērā 

ZS „Rūķīšu tēja” ir noslēdzis 05.12.2013 līgumu Nr. KPFI-15.2/134 ar LR VIDES MINISTRIJU un SIA „VIDES INVESTĪCIJU fonds” par projekta „SAULES BATERIJU SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA SAIMNIECĪBĀ „RŪĶĪŠU TĒJA” īstenošanu. 

Projektu finansiāli atbalsta KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.